Κόσμημα και μεταλλοτεχνία

                                                Σεμινάρια εμπορικής φωτογραφίας.

   Λέγοντας εμπορική ή διαφημηστική φωτογραφία εννοούμε τη φωτογραφία
   που αποκλειστικό σκοπό έχει την ελκυστική προβολή ενός προϊόντος.

   Η εμπορική φωτογραφία έχει πολλά πεδία και ένα από αυτά μπορεί να είναι
   και το κόσμημα.

   Μερικά χαρακτηριστικά της τα οποία μαθαίνουμε μέσα από τα σεμινάρια μας
   είναι οι ρυθμίσεις της μηχανής
   και οι τεχνικές φωτισμού.