Κόσμημα και μεταλλοτεχνία

                                                                        Ειδικά υλικά.

   Ολιγόωρα σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα με θέμα τη χρήση ειδικών υλικών
   στο κόσμημα αλλά και όχι μόνο. Η επιλογή των υλικών αυτών έχει γίνει με βάση την
   πρακτικότητα τους και το τυχόν εικαστικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν.
   Στα σεμινάρια δίνουμε έμφαση στις ιδιότητες των υλικών στον τρόπο χρήσης και
   παρασκευής τους και τα παρασκευάζουμε για να έρθουμε σε επαφή με αυτά
   προκειμένου να διαπιστώσουμε την ιδιαιτερότητα τους και τις εφαρμογές που μπορεί
   να έχουν.

   Μερικά υλικά με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούμε:
   Κονιάματα (πχ. τσιμέντα)
   Πλαστικά/Ακρυλικά
   Ρητίνες
   Σιλικόνες
   Λάστιχα
   Χαρτοπολτός
   Γυαλί
   Ξύλο